Categorie: E-book

Wil jij met mij? Pubergedichten over de liefde met gratis digibordles

Wil jij met mij? Is een gedichtenbundel met 45 liefdesgedichten voor pubers. Diverse gedichten zijn ook geschikt voor jongere kinderen. Geschreven door Rian Visser en met illustraties van Annet Schaap (bekend van Superjuffie en Hoe overleef ik). Het e-boek is  verkrijgbaar in de in iBooks Store. Het papieren boek kun je lenen in de Bibliotheek. […]

Read more

Vechten voor je rechten (terug)

Hieper_200Wanneer een boek wordt opgeheven, kun je als schrijver/illustrator de rechten op je werk terug claimen. Niet alle uitgevers geven daaraan gehoor, bijvoorbeeld omdat ze nog andere dingen met het boek willen. Hoe zit dat precies en hebben die uitgevers gelijk? Dat wil ik graag uitzoeken.

Bij het contract voor een boekuitgave, geeft de schrijver/illustrator de uitgever meestal ook de rechten om het boek op andere manieren uit te brengen, digitaal of als printing on demand (POD). Ook staat er in het contract dat de uitgever het boek tijdelijk in prijs mag verlagen, aanbieden bij een boekenclub of als special aanbieden bij een supermarkt of winkelketen. De uitgever heeft deze rechten nodig om het boek goed te kunnen exploiteren. Nu zijn er uitgevers die stoppen met de normale uitgave van een boek, maar wel willen doorgaan met exploiteren van die nevenrechten. Zo kunnen ze nog iets op de titel verdienen en ze hoeven het boek niet op voorraad te houden bij CB, wat vrij kostbaar is.

Ik ben daar tegen. Al eerder heb ik in zo’n situatie (zie Van schrijver tot bedelaar) een advocaat ingeschakeld en mijn gelijk gekregen. Wanneer een boek niet meer in papieren vorm voor een gangbare prijs wordt uitgeven, moet de schrijver/illustrator mijns inziens zijn rechten terugkrijgen. Het contract is namelijk in eerste instantie voor de papieren uitgave opgesteld en niet voor POD of specials.

Aanleiding voor dit artikel is mijn prentenboek Hieper. Uitgeverij Moon, tegenwoordig onderdeel van uitgeverij Overamstel, heeft dit prentenboek onlangs opgeheven, maar wil de rechten niet teruggeven. Ze beroepen zich op een clausule in het contract waarin staat dat, indien het boek uitverkocht is, ze negen maanden mogen nadenken of ze het opnieuw gaan uitgeven. Mijn boek is niet uitverkocht, maar opgeheven en een normale herdruk is niet aan de orde. Ze gebruiken deze clausule voor de nevenrechten, om het eventueel nog ergens als special te kunnen verkopen.

Ik wil vechten voor mijn rechten (terug) en daarbij ook een voorbeeld stellen voor andere schrijvers/illustratoren. Daarom doe ik een oproep. Zijn er meer schrijvers/illustratoren die hiermee te maken hebben? Van enkele weet ik al dat dit inderdaad het geval is. Graag een mail naar mij of reactie op deze post. 

Hieper

Als voorbeeld van deze uitgeefpraktijk zal ik vertellen wat er met mijn prentenboek Hieper is gebeurd. (meer…)

Read more

Dyslexie-lettertype op de iPad

OpenDyslexieVoor kinderen die moeite hebben met lezen is een boek op een tablet lezen soms een goede oplossing. Bij dikke boeken hebben ze de hoeveelheid tekst niet in de gaten: de tablet blijft even dun of dik en zo raken ze minder snel ontmoedigd. Daarnaast kan de letter worden uitvergroot, zodat er minder tekst op een pagina staat. En sommige tablets hebben standaard een dyslexie-lettertype, zoals bijvoorbeeld de Kobo Touch e-reader.

Hoe zit het met de iPad? Hoe installeer je een dyslexylettertype en wat kun je ermee?
Ik heb wat onderzoek gedaan. (meer…)

Read more